FredericDroesbeke

Jeugd

Lochristi staat bekend om zijn uitgebreide gemeentelijke jeugddienstwerking. Elk jaar opnieuw groeit zowel het aanbod aan activiteiten als het aantal deelnemers. In samenwerking met de sportdienst werden de zomerkampen verder uitgebreid en dankzij de inzet van de gemeentelijke diensten en de vele monitoren zorgt ook speelpleinwerking ‘Joepla’ voor een plezante zomer. De 10 jeugdverenigingen en 2 jeugdhuizen in Lochristi kunnen verder blijven rekenen op de logistieke en financiële ondersteuning van het gemeentebestuur. Kampsubsidies, werkingsubsidies, fuifsubsidies, infrastructuursubsidies,… worden jaarlijks geëvalueerd en geadviseerd door de jeugdraad. Dankzij de vele geëngageerde vrijwilligers binnen de jeugdraad is het mogelijk om een ‘bottom-up beleid’ te voeren en de projecten vanuit de basis aan te pakken.

Projecten in de kijker

Dag van de Jeugdbeweging

Vandaag, vrijdag 21 oktober 2022, tonen we hoe trots we zijn op onze jeugdverenigingen.  Ook in Lochristi vieren we het engagement van honderden jongeren die zich jaar

Lees Meer »

Opleiding fuifcoach

Veiligheid op fuiven en evenementen blijft een topprioriteit van het gemeentebestuur.  Sinds jaar en dag ondersteunen we de (jeugd)verenigingen die fuiven organiseren in Lochristi.  Erkende

Lees Meer »