FredericDroesbeke

Lokale Economie en Middenstand

Lochristi kent een ondernemersvriendelijk klimaat.  Dat is een bewuste keuze van Open Vld Lochristi.  Geen pestbeslastingen voor bedrijven maar wel bruisende, goed onderhouden dorpskernen waar amper leegstand te bespeuren valt.  De sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen, een jaarlijkse publicatie van de studiedienst van de provincie, wijst ook uit dat de werkloosheidsgraad bijzonder laag is in onze gemeente.  Onze mandatarissen zijn er zich terdege van bewust dat een gemeente pas kan bloeien als er een zonnig ondernemersklimaat heerst. 

Er is geen enkele vereniging, of het nu een sport- of jeugdvereniging is, een wijkvereniging of een socio-culturele vereniging, van welke grootorde dan ook… Geen enkele vereniging kan z’n activiteiten ontplooien zonder de steun van de lokale ondernemers. Het gemeentebestuur ondersteunt graag een heleboel middenstandsacties (kerstmarkt, roefeldag, boemenmarkt,…) en vaak slaan de gemeentelijke diensten en de middenstanders de handen in elkaar (ontbijt nieuwe inwoners, actie ‘Lochristi Fietst!’).   Ik ben bijzonder blij dat er een dienst lokale economie zal worden opgericht met een voltijdse ambtenaar.  Op deze manier kan het gunstige ondernemersklimaat bestendigd worden en zullen er in overleg met de ondernemersraad acties worden uitgewerkt om het ‘winkelhieren’ nog meer te stimuleren.

Projecten in de kijker