FredericDroesbeke

Jeugd

Lochristi staat bekend om zijn uitgebreide gemeentelijke jeugddienstwerking. Elk jaar opnieuw groeit zowel het aanbod aan activiteiten als het aantal deelnemers. In samenwerking met de sportdienst werden de zomerkampen verder uitgebreid en dankzij de inzet van de gemeentelijke diensten en de vele monitoren zorgt ook speelpleinwerking ‘Joepla’ voor een plezante zomer. De 10 jeugdverenigingen en 2 jeugdhuizen in Lochristi kunnen verder blijven rekenen op de logistieke en financiële ondersteuning van het gemeentebestuur. Kampsubsidies, werkingsubsidies, fuifsubsidies, infrastructuursubsidies,… worden jaarlijks geëvalueerd en geadviseerd door de jeugdraad. Dankzij de vele geëngageerde vrijwilligers binnen de jeugdraad is het mogelijk om een ‘bottom-up beleid’ te voeren en de projecten vanuit de basis aan te pakken.

Projecten in de kijker

Speelplein Joepla 2023

Welkom op Eiland X Het einde van de zomervakantie betekent meteen ook het einde van 8 weken dolle pret op Speelplein Joepla.  Afgelopen zaterdag vierden

Lees Meer »