FredericDroesbeke

Openbaar Groen

Het openbaar domein ligt er in Lochristi steeds verzorgd bij en daar wil Open Vld Lochristi blijvend aandacht aan besteden. Elk jaar opnieuw worden onze dorpskernen fraai bebloemd en heel wat steden en gemeenten kwamen de aflopen jaren advies inwinnen bij onze diensten. En daar zijn we – als dé sierteeltgemeente van Vlaanderen – best fier op. Lochristi telt momenteel ongeveer een 40-tal buurtpleintjes, samen goed voor zo’n 6 hectare openbaar groen. Los van het dagdagelijkse onderhoud, wordt er jaarlijks 90.000 euro geïnvesteerd in de (her)aanleg van deze buurtpleintjes.

Sinds begin 2019 werd de groenzone in de Acacialaan (4.138m²) heraangelegd en werden zowel in Merelput als Spinsterhof twee nieuwe groenzones aangelegd. Ook de komende jaren zullen we, in samenspraak met de buurt, blijven investeren in de aanleg van buurt- en speelpleintjes. Op dit moment is een studiebureau bezig met de opmaak van een praatplan voor het buurtplein in het Dennenhof en bekijken we ook de mogelijkheden om een mooie groenzone aan te leggen in Hijfte. In ons verkiezingsprogramma van 2018 hebben we de inwoners beloofd om werk te maken van ‘een groene long’ in het centrum van onze gemeente. De gemeente beschikt hier – sinds het vrijkomen van de dekenij – over een grote, openbare zone vanaf de N70 tot aan de Kerkwegelakker. Na een uitgebreid participatietraject, is de conceptnota klaar en kunnen we binnenkort werk maken om een landschapsarchitect aan te stellen. Ook de invulling van de groenpool ‘Wonderwoud’ zal voor onze inwoners een fantastische meerwaarde bieden. Deze site, beter gekend als ’t Oude Vliegveld, is in z’n totaliteit zo’n 100 hectare groot. Het project wordt getrokken door het Vlaams Gewest en hoewel we als gemeente hier geen eigendomsrechten hebben, zitten we mee rond de tafel om de invulling er van te bespreken en bepleiten we dat er maximaal rekening wordt gehouden met de verlangens van onze inwoners.

Projecten in de kijker