FredericDroesbeke

Land- & Tuinbouw

Lochristi is van oudsher een landbouwgemeente.  Bovendien liggen hier de roots van de sierteelt rond Gent.  Open Vld Lochristi is zich zeer goed bewust van deze unieke situatie en voert sinds jaren een imagoversterkend beleid.  Denk maar aan de permanente bebloeming van het openbaar domein, onze deelnames aan de Gentse Floraliën en de openstelling van de prachtige site van de oude pastorij van Zaffelare.  In het LoS (Lochristi Sierteeltmuseum) verneemt u veel over het heden en verleden van de sierteeltsector waar ook onze kinderen er de geschiedenis van de sierteelt kunnen ontdekken.

Het aantal land- en tuinbouwers daalt, maar de totaal benutte oppervlakte blijft nagenoeg gelijk.  Ook hier zien we dus een schaalvergroting.  Waar nodig zullen we steeds de belangen van de sierteeltsector en de landbouwers blijven verdedigen.  In het verleden werd meermaals vastgesteld dat de hogere overheden, andere instanties of studiebureau’s bij de opmaak van plannen inzake ruimtelijke ordening of mobiliteit onvoldoende vertrouwd zijn met de aanwezigheid van de vele landbouwers en siertelers in Lochristi.  Het is onze taak er op toe te zien dat er een juiste weergave gebeurt van de realiteit op het veld. 

We zijn nog steeds zeer trots dat Lochristi wereldmarktleider is inzake de productie van o.a. azalea’s en begonia’s.  Tot ver buiten de landsgrenzen worden onze producten aan de man gebracht.  De beroepsfederaties en gildes spelen hierbij een belangrijke rol.  Ook het gemeentebestuur laat zich niet onbetuigd en steunt de sector met woord en daad.  Waar mogelijk promoten wij onze lokale producten en de realisatie van ‘Ambrosiana’ in 2016 was een voltreffer én smaakte naar meer…  Daarom wil Open Vld Lochristi, samen met de sierteeltsector en verschillende partners uit de artistieke wereld ook deze legislatuur een gelijkaardig evenement uitwerken zodat onze inwoners opnieuw kunnen genieten van het feeërieke bloemenspektakel.

Projecten in de kijker