FredericDroesbeke

Groenzone en Hondenbelevingsweide in Hijfte

fotos2

Deel Dit Artikel

Het participatietraject

In april 2022 werd een landschapsarchitect aangesteld voor de opmaak van de plannen.  Net zoals bij de inrichting van andere groenzones en buurtpleintjes, werd de buurt maximaal betrokken.  Zo organiseerde de jeugddienst onder andere een mobiel speelplein in Hijfte, zodat de kinderen op een speelse manier hun wensen en verlangens konden delen.  Samen met de mobiliteitsdienst werd bekeken om zowel de parking vooraan als deze voor de kerk maximaal veilig in te richten voor zowel de voetgangers, fietsers als de auto’s.  Voor de inrichting van de hondenbelevingsweide, lieten we ons bijstaan en adviseren door 2 hondengedragstherapeuten.  Zij gaven ons de nodige aanbevelingen zodat de honden optimaal kunnen genieten en tot rust komen in deze zone.

Op basis van al deze info, werd door de landschapsarchitect een eerste voorontwerp opgemaakt (een praatplan) wat begin september 2022 werd voorgelegd aan de inwoners van Hijfte.  Tijdens dit participatiemoment werden er heel wat vragen van inwoners geformuleerd, op- en aanmerkingen werden gegeven en bezorgdheden werden gedeeld.  De belangrijkste opmerkingen die toen werden genoteerd waren onder andere dat er te veel ruimte was voorzien voor de hondjes en te weinig voor de kinderen en inwoners van Hijfte.  Ook het aantal parkeerplaatsen was een fel besproken onderwerp, want in dit voorontwerp waren er een aantal verdwenen.  Verder werden er vragen gesteld met betrekking tot de inrichting, zoals de aanleg van een petanquepleintje, speeltoestellen, de vraag om de glasbollen ondergronds dte brengen,…  Er werd ook met de KLJ-jongens van Hijfte rond de tafel gezeten om te horen op welke manier er kon gezorgd worden dat zij nog steeds hun tent kunnen opslaan tijdens Hijfte Kermis en uiteraard werden ook de leden van de Kerkraad bevraagd.

Nadien ging de landschapsarchitect aan de slag en verwerkte hij alle info die gesprokkeld werd tijdens dit overleg.  Er werd aan alle vragen en opmerkingen tegemoet gekomen (extra parkeerplaatsen, meer ruimte voor de inwoners, speelelementen, een petanquepleintje, ondergrondse glascontainers,…).  Wie de definitieve plannen bekijkt, zal merken dat de term ‘praatplan’ niet zomaar een woordkeuze is.

Gemeenteraad keurt plan goed

De plannen voldoen uiteraard aan alle hedendaagse verwachtingen.  Bij het ontwerp werd rekening gehouden met het gebruik van duurzame materialen en er wordt maximaal ingezet op het ecologisch verhaal.  Zo zal ondermeer het regenwater, zowel van de parking als van de kerk, ter plaatse infiltreren en hoeft het niet meer afgevoerd te worden via de riolering.  Aangezien de parking voor de kerk in eigendom is van OLV Middelares, werd de inrichting ook met hen besproken en hebben zij de toestemming verleend om de voorgestelde werken uit te voeren op hun eigendom.  De onthaalzone voor de kerk zal immers ook een stuk mooier, toegankelijker, groener en veiliger worden.

De hondebelevingszone

Uit de gesprekken die we hadden met de 2 experten ter zake, bleek dat de term ‘hondenlosloopweide’ niet correct is.  Honden hebben niet onmiddellijk nood aan ‘crossen’, maar eerder aan een plek waar ze vrij kunnen rondlopen, kunnen snuffelen, putten graven, met elkaar spelen,… En bij voorkeur zijn er verschillende ondergronden en een waterpartij voorzien in deze zone.  Vandaar dat we voor de term ‘hondenbelevingsweide’ hebben gekozen en voorzien hebben in een zone waar de viervoeters tot rust kunnen komen.

Nu de plannen en het bestek werden goedgekeurd door de gemeenteraad, kunnen we de prijzen opvragen en de opdracht nadien gunnen.  We hopen nog dit najaar aan de slag te kunnen gaan met de inrichting zodat de inwoners van Hijfte volgende zomer kunnen genieten van deze prachtige groenzone.

Meer Om Te Ontdekken