FredericDroesbeke

Een nieuw bos in Lochristi, dat planten we samen met jou !!

Person digging in garden

Deel Dit Artikel

De zoektocht begon eind 2020...

Ik oktober 2020 kondigde de Vlaamse regering aan dat ze 4000 extra hectare bos wensen te realiseren tegen 2024 en daar wil het gemeentebestuur van Lochristi graag aan mee werken.  Vandaar dat we eind 2020 een oproep publiceerden in ons gemeentelijk infoblad waar we op zoek gingen naar grondeigenaars die een (rest)perceel grond wouden verkopen om te laten bebossen door de gemeente.  Voor de aankoop van dergelijke percelen, kon de gemeente namelijk op een subsidie van Vlaanderen rekenen.

Naar aanleiding van deze oproep, kregen we een interessant aanbod uit Beervelde voor een perceel met een oppervlakte van 8.640m².  Na een plaatsbezoek met de groenambtenaar en de eigenaars, lieten we een schattingsverslag opmaken en bereikten we al snel een principieel akkoord met de eigenaars.  Er werd een ontwerpakte opgemaakt door de notaris die werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 augustus 2022 en in september 2022 werd de akte ondertekend zodat we werk konden maken van de opmaak van het beplantings- en het beheersplan.

De extra troeven van het Koospoelbos

Het perceel is makkelijk bereikbaar via een voetweg en een extra troef is ongetwijfeld het huidige bos, dat grenst aan dit perceel en dat zo’n 25 jaar geleden werd aangeplant door dezelfde eigenaars.  Het nieuwe bos zal de naam ‘Koospoelbos’ krijgen en geeft die naam te danken aan het kadaster.  Daar werd de naam Koospoel terug gevonden op het betreffende perceel en die naam verwijst wellicht naar het vijvertje (een poel) dat daar destijds lag.  Deze poel gaan we ook terug in ere herstellen, vandaar dat de naam Koospoelbos voor de hand lag.  De typische knotwilgen die het perceel momenteel omranden, blijven uiteraard staan.  Ter voorbereiding van de plantdag die voorzien is op zaterdag 21/01/2023 werden deze alvast vakkundig geknot.

Plantdag 21 januari 2023

Het nieuwe bos, wat later ook publiek toegankelijk zal zijn, zal een gemengd, inheems bos worden.  Samen met Bos+ hebben we de plannen opgemaakt en werd de keuze van de boomsoorten bepaald (populieren, veldesdoorn, zomereik, wintereik, hulst, hazelaar en zwarte els).  Er zullen maar liefst 1200 bomen worden aangeplant op dit perceel.  U zag ongetwijfeld de foto op de cover van Info Lochristi begin dit jaar, waarop onze duurzaamheidsambtenaar, Stijn, al klaar staat met de spade in de aanslag.  Maar uiteraard zijn alle helpende handen welkom !
Want wie een boom plant, plant hoop en zorgt voor de toekomst.
Je hoeft niet in te schrijven, gewoon langs komen op zaterdag 21 januari 2023 om 10u00.  Je vergeet best niet om stevige schoenen of laarzen aan te trekken.  De plantgaten zullen vooraf geboord worden.  Een schop meebrengen mag, maar hoeft niet (we zorgen voor schoppen en alle andere nodig materiaal).  En uiteraard belonen we alle helpende handen met een hartverwarmend, warm drankje.

Hoe bereik je het Koospoelbos

Het Koospoelbos is niet met de wagen bereikbaar.  Je komt dus bij voorkeur liefst met de fiets wanneer u wenst deel te nemen aan de plantactie.  Ter hoogte van de Toleindestraat 164, wandel of fiets je de veldweg in en volg je de wegwijzers tot aan het perceel waar de medewerkers van de milieudienst en Bos+ je met plezier zullen verwelkomen.
Na de aanplant, zal het bos nog niet meteen toegankelijk zijn voor het grote publiek.  We moeten de bomen de kans geven om te groeien en het bos een aantal jaar laten ‘ontwikkelen’.

Nog meer goed nieuws !!!

Verder werk maken van een klimaatgezonde gemeente is één van onze ambities.  Dit werd ook voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.  Wanneer we zorgen voor extra groen in de buurt, zorgen we voor extra ademruimte en extra zuurstof voor onze inwoners.  Door de aankoop en aanplant van dit bos in Beervelde, komen we ook tegemoet aan de vraag naar meer openbare (speel)ruimte voor de inwoners van Beervelde.  Samen met de collega’s en de milieudienst maken we naar de toekomst toe werk van een ‘lange-termijn-visie’ voor het aanplanten van bomen en bossen, zodat we onze ambitie en doelstellingen die we hebben vooropgesteld, behalen.  Momenteel zijn er plannen om ook in Zaffelare een perceel grond aan te kopen om te bebossen.  Als alles verloopt zoals we hopen, kunnen we ook daar het volgend plantseizoen een extra bos aanplanten ten behoeve van de inwoners van Zaffelare.  En zo kan ik alvast terug één van m’n goede voornemens voor 2023 afvinken.

Ik wens jullie allen uiteraard ook de allerbeste wensen voor een gezond, een gelukkig en een liefdevol 2023 toe !!
We zien elkaar mogelijks op één van de vele nieuwjaarsrecepties die dezer dagen worden georganiseerd, of op de plantdag op zaterdag 21 januari 2023 om 10u00.
Tot dan !!

Meer Om Te Ontdekken

Milieu, Duurzaamheid & Energie

De 7 treurende eiken

17 december 2021, de dag dat Zeveneken z’n eiken terug kreeg. Na de ingrijpende werken in Zeveneken, werden op 17 december 2021, 7 nieuwe, flink