FredericDroesbeke

Aanleg Groenzone en Hondenbelevingsweide in Hijfte.

4

Deel Dit Artikel

Na een bijzonder nat voorjaar, is men deze week gestart met de werken aan de nieuwe groenzone en hondenbelevingsweide in Hijfte.  Ook de parking zal op een ecologische en duurzame manier worden heraangelegd en de onthaalzone voor de kerk zal worden omgetoverd tot een levendig kerkplein.  Het wordt een plek waar mensen van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen genieten van een thematische speeltuin en groenzone.

Het praatplan

Alvorens onze landschapsarchitecten Davy en Arno aan het tekenen gingen, werd er zoals gewoonlijk werk gemaakt van een uitgebreid participatietraject.  Onze jeugddienst organiseerde een ‘mobiel speelplein’ op het terrein zodat de kinderen op een ludieke manier bevraagd werden.  Er vonden verkennende gesprekken plaats met een aantal sleutelfiguren uit Hijfte, er werd in overleg gegaan met de bestuursleden van de ‘Kerkfabriek’, en wat de inrichting van de ‘hondenlosloopweide’ betreft, lieten we ons bijstaan door 2 hondengedragstherapeuten (kynologisch gedragsdeskundigen).  Al snel werd duidelijk dat we moeten spreken van een ‘hondenbelevingsweide’ aangezien onze viervoeters vooral nood hebben aan een ruimte waar ze vrij kunnen snuffelen en spelen.

Op basis van al deze info, werd een eerste ‘praatplan’ opgemaakt.  Deze eerste schets werd voorgesteld aan de inwoners en verenigingen van Hijfte op vrijdag 2 september 2022.  Alle op- en aanmerkingen, bezorgdheden en suggesties werden verzameld en de landschapsarchitecten keerden terug naar de tekentafel.

Het definitieve plan

Wie zich het praatplan herinnert en het naast het definitieve plan legt, zal merken dat Davy en Arno er in geslaagd zijn om alle op- en aanmerkingen te verwerken in het definitieve plan. De groen- en speelzone voor de inwoners werd uitgebreid, er werd gezorgd voor voldoende parkeerplaatsen, er is ruimte voorzien om een tent voor festiviteiten te plaatsen in de groenzone en het plan doorstond ook ruimschoots de duurzaamheidstoets.  Het regenwater van de kerk en de parking zal afgekoppeld worden en ter plaatse in de groenzone infiltreren.

Werkzaamheden gestart

Sinds deze week zijn de werkzaamheden, met een beetje vertraging door het natte voorjaar, gestart.  Er zal in verschillende fases worden gewerkt.  Er wordt achteraan het terrein gestart met de grondwerken en zo zal er worden opgeschoven richting parking.  Als alles volgens planning verloopt, zal de aannemer klaar zijn tegen het bouwverlof, zodat het terrein (na een paar weken rust zodat alles kan groeien) in gebruik kan genomen worden in september.  Bij het volgende plantseizoen in het najaar, zullen er dan nog een aantal struiken en bomen worden aangeplant maar daarop hoeven we niet te wachten om tijdens ‘Hijfte Kermis’ al eens kennis te maken met deze prachtige realisatie.

Meer Om Te Ontdekken

Openbaar Groen

Groenzone en Hondenbelevingsweide in Hijfte

Het participatietraject In april 2022 werd een landschapsarchitect aangesteld voor de opmaak van de plannen.  Net zoals bij de inrichting van andere groenzones en buurtpleintjes,