FredericDroesbeke

De Groene Long: ‘het praatplan’

sfeerbeeldjes_1

Deel Dit Artikel

Wat vooraf ging...

Reeds van bij de start van deze legislatuur, in 2019, heeft het college van burgemeester en schepenen de ambitie om een mooie, rustige, groene long te creëren in het centrum van Lochristi.  Dit project omvat heel wat aspecten, waar alle schepenen en heel veel diensten aan mee werken.  De mobiliteit werd in beeld gebracht, de veiligheid in en om het park moet optimaal zijn (2 bevoegdheden van onze burgemeester Yves Deswaene), de dienst ruimtelijke ordening werd nauw betrokken (bevoegdheid Sandro Di Nunzio), bepaalde gebouwen zullen opgewaardeerd worden en andere zullen verdwijnen (bevoegdheid Frederik Van den Berghe), er moeten voorzieningen getroffen worden zodat er mogelijkheden zijn om er kleinschalige evenementjes te laten doorgaan (bevoegdheid Hilde Baele), er zal worden ingezet op een maximale sociale cohesie (bevoegdheid Patrick Maes) en de zone moet maximaal en integraal toegankelijk zijn (bevoegdheid Tom De Grauwe).  Als schepen van openbaar groen, milieu en duurzaamheid, zal ik er samen met de verschillende diensten op toezien dat er maximaal wordt ingezet op ecologie en klimaatadaptie zodat er een park gecreëerd wordt wat voldoet aan de actuele verwachtingen en uitdagingen.

Veneco werd aangesteld om een masterplan op te maken van de volledig site.  Zij verzamelden alle elementen en in overleg met het college werd er een ruime visie uitgewerkt waar mee we richting bevolking gingen.  Op 18 november 2021 werd het masterplan voorgesteld in Lodejo aan de inwoners en de verschillende adviesraden.  Na dit uitvoerig participatiemoment werden alle adviezen verzameld en gebundeld.

Opmaak inrichtingsplan

Tijdens de gemeenteraad van november 2022 werd landschapsarchitect Davy Van Laere uit Lokeren aangesteld om de inrichtingsplannen op te maken.  Op basis van het masterplan en de gebundelde adviezen ging hij alvast van start met het maken van een bijkomende analyse en maakte hij een aantal eerste schetsen.

Het 'praatplan'

Die eerste schetsen noemen we een praatplan.  De toekomstvisie van deze site is duidelijk en op basis van de verschillende ‘wish-lists’ van de inwoners en leden van de adviesraden werd een eerste voorstel opgemaakt van de inrichting.  Een aantal zaken zijn reeds duidelijk:
– de voedselbank zal gehuisvest worden in de St-Niklaaskerk 
– de dekenij zal worden gesloopt
– er zullen geen grote graafwerken worden uitgevoerd op de begraafplaats
– er zal een waardebepaling worden uitgevoerd van de aanwezige bomen
– de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen zal gemeten worden

Maar er zijn ook nog een aantal ‘knelpunten’ waarover we graag in gesprek gaan met de inwoners: 
– hoe kunnen we de mobiliteit aanpakken
– zijn er openbare toiletten nodig
– wat is de ideale locatie voor een paviljoen (kleine overdekte ruimte)
– welke spel- en recreatiemogelijkheden moeten er voorzien worden

Dit praatplan werd vandaag voorgesteld aan de geïnteresseerde inwoners en de leden van de verschillende adviesraden zodat ze getriggerd worden om mee na te denken over de concrete inrichting van het park.  Tijdens drie verschillende sessies (ééntje om 11u00 en om 15u00 voor de inwoners en ééntje om 13u00 voor de leden van de gemeenteraad en de adviesraden) kwamen een 70-tal inwoners langs in de kerk van Lochristi waar Davy Van Laere z’n analyse en praatplan heeft toegelicht.

Wat zijn nu de volgende stappen ?

De aanwezigen hebben nu de tijd om tegen eind deze maand hun ideeën en adviezen op te maken.  De presentatie zal eerstdaags ook op de website van de gemeente geplaatst worden, zodat ook de inwoners die niet aanwezig konden zijn op het participatiemoment, hun bedenkingen kunnen doorsturen.

Op basis van al deze input, zal de landschapsarchitect (in overleg met de verschillende gemeentelijke diensten) verder werk maken van het effectieve inrichtingsplan.  Van zodra dit klaar is (we mikken op eind augustus / begin september) zullen we dit opnieuw voorleggen aan de geïnteresseerde inwoners.  Er zal dus nog een derde participatiemoment worden ingericht (verdere info hierover volgt), zodat dit project maximaal gedragen wordt.  Van zodra het plan definitief goedgekeurd is door de gemeenteraad, zal een omgevingsaanvraag worden ingediend en kunnen we starten met de opmaak van de bestekken en op zoek gaan naar de nodige aannemers.  Als alles volgens de vooropgestelde (strakke) timing verloopt, zullen we de werken kunnen aanvangen tegen de zomer 2024, zodat we tijdens het volgende plantseizoen (november/december 2024) de aanplant kunnen uitvoeren.

Ideetjes ?

De foto’s die hier werden geplaatst, zijn vooral inspirerende beelden.  De nadruk ligt voornamelijk op een rustige plek, een duurzaam park waar het aangenaam vertoeven is. Heeft u zelf nog ideetjes, bedenkingen, bekommernissen,… stuur ze dan zeker door!  U kan dit doen via milieu@lochristi.be of via frederic.droesbeke@lochristi.be.
Als uw mailtjes ons bereiken voor 31/03/2023 kunnen we deze nog mee opnemen in de adviezen en over maken aan de landschapsarchitect.
We kijken er alvast naar uit om in het centrum van onze gemeente een prachtige plek te creëren voor iedereen. Vandaar dat ook uw mening belangrijk is en we heel sterk inzetten op participatie.  Dank aan iedereen die hiertoe z’n steentje bij draagt.

Meer Om Te Ontdekken