FredericDroesbeke

Nieuw gebouw voor KLJ Hijfte meisjes

Chalet_KLJ

Deel Dit Artikel

Huidige lokaal 'tot op den draad versleten'

Op het Reinaertveld in de Doornzelestraat te Hijfte worden de KLJ-meisjes gehuisvest in 2 houten chalets.  De eerste chalet dateert van begin jaren ’90 en de laatste jaren werden hier heel frequent herstellingswerken aan uitgevoerd door de medewerkers van de technische dienst.  Echter na meer dan 30 jaar, zijn we op het punt gekomen dat deze chalet ‘tot op den draad’ versleten is.  Het houten gebouw vertoont houtrot, er is langs alle kanten last van insijpelend water, kortom, herstellen is niet meer mogelijk.

 

 

Van het zadeldak naar de container

Daarop keurde de gemeenteraad in januari 2023 een bestek goed voor de bouw van een nieuw lokaal.  Nadat ik samen met collega Frederik Van den Berghe (schepen bevoegd voor patrimonium) een overleg had gehad met een aantal KLJ-meisjes en een aantal ouders, werd geopteerd om het nieuwe gebouw te voorzien van een zadeldak.  Op die manier konden we de nood aan extra opslagruimte oplossen.  Nadat de opdracht in de markt werd gezet, bleek echter dat er geen enkele offerte werd ingediend die voldeed aan de voorwaarden en binnen het vooropgestelde budget viel.

Na een constructief overleg met de werkgroep ‘nieuwbouw’ waarin een aantal KLJ-meisjes en een aantal ouders bij betrokken zijn, werd er afgezien van het zadeldak en werd er beslist om een container te plaatsen op het terrein waarin de KLJ-meisjes het materiaal kunnen opslaan.  De container werd in september 2023 geplaatst en ondertussen ging men alvast aan de slag om deze in te richten en ook de buitenkant werd mooi aangekleed.  Op deze manier kon een opslaglokaal in de tweede chalet worden leeg gemaakt en ingericht als activiteitenlokaal.  

Vervolgens werd er een aangepast bestek opgemaakt, dat na goedkeuring op de gemeenteraad eind vorig jaar in de markt werd geplaatst.  De nieuwe ingediende offertes werden vergeleken door onze diensten en op vrijdag 9 februari 2024 werd de opdracht gegund. 

 

 

Aftellen naar het nieuwe lokaal

De eerstvolgende stap is het opmaken en indienen van de aanvraag tot een omgevingsvergunning.  Na overleg met de KLJ-meisjes werden alle details overgemaakt aan de architect zodat hij de plannen kan finaliseren en de aanvraag kan indienen.  Voor het nieuwe lokaal werd gekozen voor houtskelet (zie impressiefoto).  De bestaande betonplaat zal worden behouden en hierop zullen schroefpalen worden aangebracht waarop het nieuw gebouw geplaatst zal worden.  Dit gebouw zal voldoen aan alle hedendaagse normen. Zowel de vloerplaat, de wanden als het dak zal geïsoleerd worden en er zal gebruik gemaakt worden van warmtepompen om het gebouw te verwarmen.  Als alles volgens de vooropgestelde planning verloopt, zal er kort na het bouwverlof gestart kunnen worden met de opbouw van het nieuwe lokaal.  Aangezien dit volledig vooraf op maat wordt geproduceerd in de fabriek, zullen de bouwwerken in Hijfte slechts een 4-tal weken duren.  Nadien kunnen de KLJ-meisjes starten met de inrichting van hun nieuw gebouw en zullen de medewerkers van de technisch uitvoerende dienst de buitenaanleg voor hun rekening nemen.  Het aftellen naar het nieuwe lokaal kan nu écht beginnen.

 

 

OPGELET:
Deze foto is slechts een impressie van hoe het nieuwe gebouw er ongeveer zal uit zien.  Uiteraard zal er ook voor gezorgd worden dat dit gebouw integraal toegankelijk wordt gemaakt want ook voor KLJ is inclusie een belangrijk onderwerp.

Meer Om Te Ontdekken

Lokale Economie en Middenstand

Netwerkevenement voor en door Lootse ondernemers

De Lootse ondernemersraad, een gemeentelijke adviesraad, bestaat uit een kleine groep van geëngageerde ondernemers die op regelmatige basis samen komt.  In overleg met de ambtenaar

Milieu, Duurzaamheid & Energie

De 7 treurende eiken

17 december 2021, de dag dat Zeveneken z’n eiken terug kreeg. Na de ingrijpende werken in Zeveneken, werden op 17 december 2021, 7 nieuwe, flink