FredericDroesbeke

Lochristi en Wachtebeke ondertekenen het ‘Lokaal Energie- en Klimaatpact’

Deel Dit Artikel

Minister Bart Somers lanceerde een lokaal energie- en klimaatpact om de globale klimaatuitdagingen op lokaal niveau aan te pakken.  Het college van burgemeester en schepenen nam op 1 juli 2021 reeds principieel de beslissing om het pact te ondertekenen en tijdens de gemeenteraad van 30 augustus 2021 werd deze beslissing bekrachtigd.
De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en tegelijk ook meer en meer confronterend.  Een krachtig klimaatbeleid omhelst tal van voordelen voor een inclusieve, economisch florerende en veelzijdige samenleving die het welzijn bevorderd voor ons allen.  Het is belangrijk dat we nu de handen uit de mouwen steken om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.  Alleen met zijn allen samen, kunnen we het tij keren.  Door creatieve oplossingen aan te reiken en door nog meer mensen ervan bewust te maken dat ook hun acties een deel van de oplossing zijn, kunnen we de noodzakelijke omslag creëren.

 

Door het ondertekenen van het LEKP (lokaal energie- en klimaatpact) engageren steden en gemeenten zich om de vooropgestelde doelstelling te behalen door concrete acties uit te werken en met ondersteuning van Vlaanderen hiervoor de nodige budgetten te voorzien.  Het LEKP zet in op 4 werven: Vergroenen, Participatieve energie, Duurzame mobiliteit en Regenwater.

 

Lochristi inspireert andere gemeenten

Er werd reeds een officieel ondertekeningsmoment voorzien in 2021 wat door Corona niet kon doorgaan.  Aangezien alle steden en gemeenten in de Veneco-regio het pact ondertekenden, organiseerde Veneco een klimaatevent waarbij de focus werd gelegd op de 4 werven.  Ook minister Bart Somers was hierbij aanwezig en ondertekende samen met ons het pact. 

Op vraag van Veneco mocht ik deze morgen de andere steden en gemeenten
inspireren en de actiepunten die betrekking hebben op werf 1 ‘vergroenen’
toelichten. 
Met onze groene long in ’t centrum van Lochristi en de groenzone die we in Hijfte willen aanleggen, zetten we mooie stappen vooruit.   Verder werden de onthardingsprojecten zoals het infiltratieproject ‘Zavel’, de voormalige speelplaats in de Hoekstraat en het klimaatvriendelijk tuinadvies toegelicht.  Ook de implementatie van het bijenplan wat in 2020 werd opgemaakt en het meer extensieve beheer van de groenzones werden onder de aandacht gebracht.  Lochristi wil tegen 2030 één extra boom aanplanten per inwoner.  Concreet betekent dit dus dat we 22.500 extra bomen in onze gemeente willen aanplanten.  De acties die we hiervoor organiseren, zijn ‘elk een boom’, dat we vanaf dit jaar elk jaar opnieuw zullen organiseren, het
ondersteunen van de aanplant van geboortebomen, de samenwerking met eigenaars
van gronden die deze willen bebossen,…  Maar ook de hervormde subsidiereglementen voor het vergroenen van private tuinen, voor de aanleg van
groendaken, inheemse hagen, geveltuinen en voor de aanleg en het behoud van
kleine landschapselementen inspireerden de collega’s.

In de komende maanden zullen we vooral inzetten op communicatie naar onze inwoners toe.  Via goede praktijkvoorbeelden en interviews met ambassadeurs willen we de haalbare inspanningen beter onder de aandacht brengen en aantonen dat iedereen kan bijdragen in de strijd tegen de klimaatopwarming.  Het is belangrijk dat we iedereen mee krijgen in het verhaal… Sommige beelden zouden doen vermoeden dat deze problematiek een ‘ver van m’n bedshow’ is, maar niks is minder waar.  We hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, we krijgen ze in bruikleen van onze kinderen.  Ik ben er van overtuigd dat we met z’n allen samen, grote stappen in de juiste richting kunnen zetten en er kunnen voor zorgen dat er ook voor de volgende generaties een gezond klimaat heerst in Lochristi (én Wachtebeke).

Op maandag 23 mei, zal het klimaatadaptatieplan wat het gemeentebestuur in samenwerking met de provincie heeft opgemaakt, worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer Om Te Ontdekken

Land- & Tuinbouw

Nog exact 1 maand… AMBROSIANA

Na het begoniafestival, AMBROSIANA 38 jaar lang vond het Begoniafestival plaats in de dorpskern van onze gemeente.  Bijna 30 jaar na het laatste Begoniafestival organiseerde