FredericDroesbeke

Elk een boom 2022

Deel Dit Artikel

Ook dit jaar kunnen de inwoners van Lochristi terug een gratis boom of 3 struiken reserveren om in hun eigen tuin te planten.

In 2018 werd de actie ‘Elke een Boom’ voor het eerst georganiseerd en het was  meteen een fantastisch succes.  Zo’n 15% van onze inwoners plaatste een reservatie en dit zorgde voor 571 extra bomen, 1.779 struiken en 287 klimplanten in de private tuinen in Lochristi.  Ook de editie in 2020 was een schot in de roos met 575 bomen, 1.741 struiken en 326 stukken kleinfruit.

Op 30 augustus 2021 ging de gemeenteraad akkoord met het ondertekenen van het lokaal energie- en klimaatpact.  Dit pact zet in op 4 verschillende werven: vergroening, energie, mobiliteit en water en schuift een aantal concrete doelstellingen naar voor waar het gemeentebestuur zal op inzetten.  Binnen de werf ‘vegroening’, hebben we de ambitie om tegen 2030 één extra boom per inwoner aan te planten.  Momenteel zijn er concrete plannen om een extra (publiek toegankelijk) bos aan te planten in Beervelde, bekijkt onze groenambtenaar om in het volgende plantseizoen extra straatbomen aan te planten in buitengebied, wordt het bomenbeleidsplan geactualiseerd,…  Én organiseren we vanaf nu jaarlijks de actie ‘Elk een boom’.  Vanaf dit jaar kunnen ook de rusthuisbewoners, in samenwerking met de directie, een boom reserveren.  Door extra bomen aan te planten en het woonzorgcentrum te voorzien van extra groene ruimte, zorgen we niet alleen voor de biodiversiteit maar ook voor een aangename plek voor de bewoners, de personeelsleden, bezoekers en omwonenden.

Bomen hebben een verkoelend effect.  Eens ze volwassen zijn, filteren ze de lucht
en zorgen ze op deze manier voor een gezonde omgeving.  En dat is nodig, want door de huishoudelijke verwarming, de uitstoot van bedrijven en het verkeer bevindt er zich veel fijn stof in de lucht.  Bomen leggen dit fijn stof vast en zorgen op deze manier voor extra zuurstof.  Verder zijn bomen ook goed voor de waterhuishouding.  Zij kunnen neerslagpieken afvlakken en de kans op wateroverlast beperken.  Een gemiddelde volwassen boom kan 200 tot 400 liter water vast houden in z’n kroon. 
Door het aanbieden van inheemse of ingeburgerde bomen en struiken, verhogen we ook de biodiversiteit in onze gemeente wat dan weer goed is voor een schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en de bestuiving van gewassen.  Het planten van een boom of inheemse struiken, heeft dus heel veel voordelen…
Per particulier adres, schenkt het gemeentebestuur aan de inwoners van Lochristi een gratis boom of 3 struiken. 
Reserveren is noodzakelijk en kan tot 18 september: www.lochristi.be/elkeenboom
Het afhaalmoment is voorzien in het weekend van 9 en 10 december.

Meer Om Te Ontdekken

Land- & Tuinbouw

Nog exact 1 maand… AMBROSIANA

Na het begoniafestival, AMBROSIANA 38 jaar lang vond het Begoniafestival plaats in de dorpskern van onze gemeente.  Bijna 30 jaar na het laatste Begoniafestival organiseerde

Milieu, Duurzaamheid & Energie

Energielandschap 2050

100% hernieuwbare energie tegen 2050 De gemeente Lochristi gelooft, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, de intercommunale Veneco en 24 andere steden en gemeenten uit de