FredericDroesbeke

De 7 treurende eiken

Deel Dit Artikel

17 december 2021, de dag dat Zeveneken z'n eiken terug kreeg.

Na de ingrijpende werken in Zeveneken, werden op 17 december 2021, 7 nieuwe, flink uit de kluiten gewassen inheemse zomereiken aangeplant in Zeveneken.  Bij de opmaak van de plannen en het uitvoeren van de werken, werden kosten noch moeite gespaard om deze eiken alle groeikansen te geven zodat ze kunnen uitgroeien tot mooie monumentale bomen.  Er werd onder meer een ETT’er (European Tree Technician) aangesteld en ook een lokaal expert leverde adviezen aan met betrekking tot groeiplaatsinrichting.  Er werden onder meer onderboringen aangebracht onder de kerkmuur om een zo groot mogelijke doorwortelbare ruimte te bekomen.  Er werd gekozen om bomen aan te kopen die reeds zo’n 15 à 20 jaar oud waren zodat de 7 eiken snel terug het dorpszicht van weleer konden bepalen. 

Helaas blijkt ondertussen dat de toestand er vandaag helemaal anders uit ziet.  

Ongeveer een maand geleden, stelden we reeds vast dat er weinig ‘leven’ in de eiken kwam.  Onze groenambtenaar ging de bomen toen inspecteren en stelde vast dat het er heel slecht uit zag, waarop er contact werd opgenomen met de aannemer en het studiebureau.  Zowel de aanplant, de opvolging, de verzorging en het water geven, vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.  We kregen toen snel een bericht terug dat men de ETT’er zou vragen om ter plaatse te gaan zodat die een verslag kan op maken.

Gemeenteraad 22 mei 2023

Afgelopen maandag, 22 mei, bracht raadslid Daniël De Knijf (die trouwens ook op 17 december 2021 aanwezig was bij de aanplant en voor de gelegenheid de schop ter hand nam, al was dat enkel maar voor de foto) de 7 eiken ter sprake tijdens de gemeenteraad.  En terecht, want de voltallige gemeenteraad betreurt ten zeerste de toestand van de bomen en had het liever anders gezien.  De inwoners van Zeveneken verdienen mooie eiken, da’s trouwens wat we hen hebben beloofd.

Ondertussen werd nogmaals nagevraagd om ons spoedig het verslag van de ETT’er te willen bezorgen.  Op basis van dit verslag zal de aannemer ons op de hoogte kunnen brengen van de stappen die moeten genomen worden.  Het vermoeden is groot dat er een nieuwe aanplant zal moeten gebeuren (we wachten het verslag nog eventjes af), dus hebben we ineens gevraagd welke maatregelen er zullen worden genomen om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt.  Op de vraag wanneer een eventuele heraanplant zal gebeuren, kunnen we vandaag nog niet antwoorden. Maar onze diensten volgen de situatie van heel nabij op en blijven in contact met de aannemer en de ETT’er zodat de inwoners van Zeveneken snel terug krijgen wat ze verdienen.

Meer Om Te Ontdekken

Lokale Economie en Middenstand

Netwerkevenement voor en door Lootse ondernemers

De Lootse ondernemersraad, een gemeentelijke adviesraad, bestaat uit een kleine groep van geëngageerde ondernemers die op regelmatige basis samen komt.  In overleg met de ambtenaar

Lokale Economie en Middenstand

Lochristi neemt deel aan ‘Maand van de Markt’

Een bruisende ontmoetingsplaats Lochristi omarmt de wekelijkse markt en z’n marktkramers met open armen.  Op dinsdagochtend zijn onze marktkramers wekelijks vroeg aan het werk om