FredericDroesbeke

spades

Deel Dit Artikel

Na het Koospoelbos te Beervelde, het Hellebos te Zaffelare

Begin dit jaar werd in Beervelde het Koospoelbos aangeplant en toen kon ik reeds aankondigen dat we ook in Zaffelare een perceel zouden aankopen voor de aanplant van een extra bos.  Nadat de aankoop officieel in orde was, hebben we opnieuw beroep gedaan op Bos+ om ons te begeleiden bij de opmaak van de plannen.  Het hellebos is net zoals het Koospoelbos een gemengd bos geworden, bestaande uit inheemse bomen zoals ratelpopulier, ruwe berk, zachte berk, elegantier, geoorde wilg, hazelaar, kruipwilg, schietwilg, sporkehout, trosvlier, wilde liguster, winterlinde en witte abeel.

Eerder deze week, werden de gaten reeds vooraf geboord maar om de 1.500 boompjes aan te planten, zijn er uiteraard heel wat helpende handen nodig.  Maar aan hulp geen gebrek, 10-tallen enthousiaste vrijwilligers kwamen vandaag helpen met het planten van de boompjes en het aanbrengen van de wildbescherming.  En ondertussen zorgden de medewerkers van de milieudienst voor lekker warme soep.

Waar komt de naam 'Hellebos' vandaan ?

Het nieuwe bos is gelegen langs de Hellewegel, die de Beeweg via de Lisdoddeweg verbindt met de Hellestraat.  Deze namen werden destijds gekozen omwille van topografische overwegingen en verwijzen naar een helling, naar de zandrug waarop Zaffelare-Dorp destijds gevestigd werd.  Na de Hellestraat en de Hellewegel, was ‘het Hellebos’ dan ook een logische naam voor dit nieuwe bos.  Dat dit bos gelegen is langs de Hellewegel, is een fantastische troef.  Naar de toekomst toe, willen we dit bos publiek toegankelijk maken, wat trouwens één van de voorwaarden is om de subsidies van Vlaanderen te kunnen krijgen.

Uitbreiding met 6.900m² in 2024

Wanneer we als lokaal bestuur grond aankopen om te bebossen, krijgen we momenteel (in 2023) een subsidie van Vlaanderen.  Zij betalen 90% van de kostprijs terug van de vierkante meters die bebost worden.  Aangezien er op dit moment nog geen zekerheid is of deze subsidie ook in 2024 zal doorgetrokken worden, heeft het college reeds een principieel akkoord met de eigenaar voor de aankoop van het aangrenzend perceel.  Momenteel wordt de ontwerpakte opgemaakt zodat we hopelijk (onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad) eind 2024 het Hellebos kunnen uitbreiden met 6.900m².

Het Hellebos wordt een herdenkingsbos

Een aantal maanden geleden, werden we gecontacteerd door een aantal nabestaanden van slachtoffers van psychisch leiden.  Het verlies van een dierbare is een litteken dat nooit verdwijnt.  Je kunt er niet omheen of overheen, je moet er doorheen en dat is een zware last om te dragen.  Daarom besliste het gemeentebestuur van Lochristi, samen met Bos+ om de handen in elkaar te slaan om van het Hellebos een herdenkingsbos te maken voor alle mensen die geleefd hebben met slachtoffers van psychisch leiden.  In België sterven er jaarlijks 1800 mensen als gevolg van zelfdoding, een last die voor de nabestaanden heel zwaar is om dragen.  Door een herdenkingsbos aan te planten geven we hen ruimte om het verdriet samen te verwerken.  Er is immers geen betere manier om rust te vinden dan samen, in de natuur, in een bos.

Meer Om Te Ontdekken

Jeugd

Speelplein Joepla 2023

Welkom op Eiland X Het einde van de zomervakantie betekent meteen ook het einde van 8 weken dolle pret op Speelplein Joepla.  Afgelopen zaterdag vierden