FredericDroesbeke

Aangepaste uren ‘doven openbare verlichting’

Deel Dit Artikel

In november 2022 besliste het gemeentebestuur, net als vele andere steden en gemeenten, om de openbare verlichting ’s nachts te doven tussen 23u00 en 05u00.  De reden hiertoe is u allen wel gekend: de hoge energieprijzen.

Van bij het begin, werd er beloofd dat we de tijd zouden nemen om alles te evalueren en bij te sturen als dat nodig zou zijn.  Volgens de Politiezone Puyenbroeck zorgt het doven van de verlichting niet voor extra inbraken (of pogingen tot), noch voor verkeersongevallen.  Het doven van de verlichting zou er voor zorgen dat de autobestuurders hun snelheid aanpassen en trager rijden, maar anderzijds voelt de zwakke weggebruiker zich een stuk minder veilig wanneer de lichten gedoofd zijn.  Anderzijds zorgt het doven van de verlichten nog steeds voor een aanzienlijk financiële besparing.  Om een correct beeld te krijgen van deze besparing, lieten we een berekening maken op basis van de energieprijzen op 1 mei 2023, en dat brengt ons bij een besparing van +/- 95.000€ op jaarbasis.  Aangezien de energieprijzen toen al sterk gedaald waren (en wellicht in het najaar opnieuw zullen stijgen) zal de besparing op jaarbasis ruw geschat zo’n 120.000€ bedragen.

Momenteel zijn we volop bezig met onze openbare verlichting om te schakelen naar interactieve ledverlichting.  Aangezien we in 2017 als één van de eersten zijn ingestapt op het voorstel van Fluvius en hebben meegewerkt aan een proefproject, staan we hierin al vrij ver (+/- 50% van onze openbare verlichting is reeds LED).  Maar op vandaag is nog niet alle ledverlichting interactief.

In een ideale wereld is alle openbare verlichting in Lochristi interactief, wat betekent dat we elke lamp vanop afstand kunnen aansturen.  Op die manier kunnen we dan bvb de straten waar veel doorgaand verkeer op zit laten branden, en de zijstraatjes dimmen of doven.  Momenteel lukt dit niet, aangezien de openbare verlichting wordt aangestuurd vanuit de elektriciteitscabines en deze dus verschillende (delen van) straten aanstuurt (het is dus bij manier van spreken ‘alles aan’ of ‘alles uit’).  Bij interactieve ledverlichting zouden we bvb ook één lamp op twee kunnen laten branden, of alles 50% dimmen. En als er dan festiviteiten zijn, zoals bvb een fuif, zouden we de verlichting die nacht op 100% kunnen laten branden.  Heel wat mogelijkheden dus, maar zover zijn we nog niet.  We hopen hiermee rond te zijn tegen eind 2027 en blijven aandringen bij Fluvius om hier verder werk van te maken.

Niettegenstaande de verschillende voordelen van het doven, zoals de financiële besparing, minder lichtvervuiling, minder CO2-uitstoot, willen we uiteraard ook tegemoet komen aan de bezorgdheden die ons hebben bereikt.  En deze ongeveer allemaal in dezelfde lijn en kwamen vooral van inwoners die voor 05u00 naar het werk moeten vertrekken (of na 23u00 nog op de baan zijn) en dit bij voorkeur met de fiets doen.  Vandaar dat we, in overleg met de verschillende diensten, hebben beslist om de uren waarop er wordt gedoofd aan te passen.  Momenteel wordt er vanaf zondagavond tot en met donderdagavond gedoofd van 23u00 ’s avonds tot 05u00 ’s morgens.  Dit zal aangepast worden naar doven van middernacht tot 04u00 ’s morgens.  De opdracht voor het omvormen en aanpassen van de elektriciteitscabines werd reeds doorgegeven aan Fluvius die hier binnenkort mee van start zal gaan.  Uiteraard zullen we dit alles blijven evalueren en bijsturen indien dit nodig zou blijken.

Meer Om Te Ontdekken

Geboortebomen in Lochristi
Milieu, Duurzaamheid & Energie

Geboortebomen in Lochristi

Op zaterdag 19 februari 2022 werden er alweer 42 geboortebomen aangeplant in Lochristi. Er werden in 2021 maar liefst 178 kindjes geboren in Lochristi, en

Jeugd

Jeugdige EHBO-hulpverleners

Lochristi, een hartveilige gemeente Lochristi is al langer een hartveilige gemeente, maar uit onderzoek blijkt dat heel wat inwoners niet onmiddellijk weten hoe ze moeten