FredericDroesbeke

Aanleg klimaatgezonde speelplaats is de officiële aftrap van het VK Tegelwippen in Lochristi

Deel Dit Artikel

De klimaatgezonde speelplaats... Een 20-stappenplan.

Op vrijdag 29 maart, net voor de start van de paasvakantie, zijn we eindelijk van start gegaan met het ontharden van de speelplaats aan de Schoolstraat.  De idee om deze speelplaats te vergroenen dateert al van in 2018, toen we beslisten om samen met de provincie Oost-Vlaanderen deel te nemen aan het project ‘klimaatgezonde speelplaatsen’.  Een werkgroep met directie, leerkrachten, een aantal enthousiaste ouders, de groen- en duurzaamheidsambtenaar werd geïnstalleerd en samen met de provincie werd een 20-stappenplan doorlopen wat resulteerde in een ontwerpplan wat in 2021 werd voorgesteld aan de leden van het oudercomité.

Het was eventjes wachten vooraleer we van start konden gaan (corona-crisis en Pfas-verontreiniging) maar de afgelopen weken zijn de eerste resultaten alvast duidelijk aan het worden.  Op de grote speelplaats werden een aantal palen geplaatst waaraan klimplanten zullen zorgen voor extra schaduwplekken en er werd ook een wilgentunnel en een wiglo gebouwd.

Klimaatgezonde speelplaatsen vormen een essentieel onderdeel van een duurzame en gezonde omgeving voor kinderen om te leren, te spelen en te groeien.  In deze speelplaatsen worden niet alleen de traditionele aspecten van spelen en plezier omarmd, maar ook principes van milieubewustzijn, biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

Ontharden speelplaats 'Schoolstraat'

De paashaas mocht samen met onze burgemeester en een aantal collega-schepenen de eerste tegels ‘wippen’.  Een 30-tal leerlingen kwamen samen met de directie, leerkrachten en een aantal ouders uit de werkgroep supporteren.

De komende weken zullen de medewerkers van onze technisch uitvoerende dienst de speelplaats verder ontharden.  Ter hoogte van de bomen aan de straatkant zal een houten constructie worden gebouwd die enerzijds de bomen zal beschermen en anderzijds dienst zal doen als openluchtklasje.  Centraal op de speelplaats komt een houten speelelement en van zodra dit alles is geplaatst, kan er gestart worden met het inzaaien.

De leerlingen waren alvast heel enthousiast, maar op de definitieve oplevering is het nog eventjes wachten… We streven er naar om de nieuwe, klimaatvriendelijke speelplaats klaar te hebben tegen de start van het volgend schooljaar.  Het nieuwe ingezaaide gras, moet immers de kans krijgen om te groeien.

Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Het wippen van deze tegels is tevens het officiële startschot van Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen in Lochristi.  Door deel te nemen aan deze actie, dagen we andere steden en gemeenten uit om actief te strijden tegen de klimaatuitdagingen door middel van ontharden en vergroenen van onze omgeving.  Een lucratieve competitie met een nobel doel: het bevorderen van een duurzamere leefomgeving.

Aangezien we als gemeentebestuur het lokaal energie- en klimaatpact hebben onderschreven, hebben we ons geëngageerd om in Lochristi 1m² per inwoner te ontharden tegen 2030.  Enerzijds wordt overbodige verharding op openbaar domein aangepakt, maar anderzijds rekenen we ook op de medewerking van onze inwoners en bedrijven.  Want als we Lochristi ook toekomstgericht klimaatvriendelijk en klimaatbestendig willen maken, dan moeten we dit samen doen. Want iedereen kan z’n steentje bijdragen, of beter gezegd, een steentje wippen.  Elke vierkante meter beton die we kunnen vergroenen, is een mini-overwinning op zich.  Inwoners die thuis een stukje verharding hebben uitgebroken, kunnen dit registreren via de website www.vk-tegelwippen.be en zo tonen we aan de rest van Vlaanderen hoe sterk Lochristi bezig is.  Deze actie past perfect binnen onze visie: onze inwoners stimuleren, motiveren en sensibiliseren om samen werk te maken van een klimaatgezonde gemeente.  Wie meer info wenst over ontharden en vergroenen, kan ook terecht bij onze milieudienst.  Er zijn heel wat subsidies te verkrijgen voor bijvoorbeeld het ontharden van de voortuin, de aanleg van een geveltuin of voor het aanplanten van inheemse hagen.  Een volledig overzicht van de verschillende subsidies in Lochristi vind je op: https://www.lochristi.be/premiesensubsidies

Meer Om Te Ontdekken

Milieu, Duurzaamheid & Energie

Aangepaste uren ‘doven openbare verlichting’

In november 2022 besliste het gemeentebestuur, net als vele andere steden en gemeenten, om de openbare verlichting ’s nachts te doven tussen 23u00 en 05u00. 

Openbaar Groen

Extra speelruimte in Beervelde

Lochristi zet al vele jaren sterk in op de aanleg en het onderhoud van gezellige buurtpleintjes.  Het zijn plekjes, soms verborgen pareltjes, waar jong en