FredericDroesbeke

Lochristi doet mee: ‘Het Vlaams Kampioenschap TEGELWIPPEN’

Deel Dit Artikel

Het LEKP (Lokaal Energie en Klimaatpact)

Op 30 augustus 2021 besliste de gemeenteraad om het lokaal energie- en klimaatpact te ondertekenen.  Hiermee engageren we ons om bepaalde doelstellingen te behalen binnen 4 verschillende werven: vergroening, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en water.  Door het ondertekenen van dit pact kunnen we rekenen op extra financiële middelen van Vlaanderen om de vooropgestelde doelstellingen te behalen.
Eén van de engagementen binnen het LEKP is het ontharden van 1 vierkante meter per inwoner tegen 2030.  Dit lijkt weinig, maar omgerekend komt het er op neer dat we in Lochristi zo’n 22.637m² moeten gaan ontharden (+/- 2.500m² per jaar).  Ontharden heeft een positieve invloed op de klimaateffecten.  Zo vermindert het risico op wateroverlast omdat er meer regenwater kan infiltreren in de bodem en de riolering dus minder belast wordt.  Het heeft bovendien ook een positieve invloed op het grondwaterpeil zodat we ons kunnen wapenen tegen langere periodes van droogte tijdens de zomer.

Als gemeentebestuur willen we uiteraard een voorbeeld zijn voor onze inwoners en worden onthardingsprojecten op openbaar domein uitgerold.  Maar om onze doelstellingen te behalen, rekenen we ook op de medewerking van onze inwoners en bedrijven.  Hiertoe zullen we samen met onze milieudienst enerzijds inzetten op sensibiliseren en informeren en anderzijds zullen bepaalde acties worden uitgewerkt om zo veel mogelijk inwoners te stimuleren om ook in hun tuin een aantal vierkante metertjes te ontharden.

Reeds gerealiseerde onthardingsprojecten

In de dorpskom van Lochristi heeft het Agentschap Wegen & Verkeer vorig jaar de fietspaden vernieuwd.  We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal plaatsen in het centrum te ontharden en te vergroenen.  In Zaffelare werd een deeltje van de parkeerstrook onthard zodat de zichtbaarheid van de oversteekplaats beter wordt (voorheen waren hier gearceerde lijnen aangebracht) en ook het middeneiland op het einde van de Pauwstraat werd deels onthard en zal binnenkort worden aangeplant.  Ook op de parking achter het gemeentehuis werden een aantal parkeerplaatsen onthard en kwamen plantvakken in de plaats.  Bij de parkeerplaatsen die minst worden gebruikt werden de klinkers vervangen door grasdallen zodat het regenwater ook hier maximaal kan infiltreren.

Extra groen in Zeveneken

In Zeveneken werd de verharding op de speelplaats van de voormalige school (die nu dienst doet als polyvalente zaal) uitgebroken.  Dit zal de groeikansen van de 2 bomen alvast ten goede komen en zo werd er terug 560m² onthard.  Er werd een karrespoor aangebracht zodat men makkelijk tot aan de ingang van de zaal kan rijden om materiaal te laden en te lossen en zodat de zaal ook toegankelijk is voor wie minder mobiel is.  Binnenkort zal de ontharde zone worden aangeplant en ingezaaid.

Onderhoudsvriendelijk bio-divers gazon

In Lobos werd de ruimte rond de kapel ook aangepakt.  Aangezien we als lokaal bestuur niet meer mogen sproeien tegen onkruid, was het bijna onmogelijk om de zone rond de kapel vrij te houden van ongewenste kruiden.  Vandaar dat we deze kiezels hebben weg genomen en zullen vervangen door een bio-divers gazon.  Zo ontharden we opnieuw 370m² en dit komt ook de biodiversiteit ten goede.

Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Om onze doelstellingen te behalen, rekenen we uiteraard ook op jouw medewerking.  Van 21 maart tot 31 oktober 2023 organiseert de Vlaamse Overheid, Breekijzer en het creatief bureau ‘Frank Lee’ het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen, waar ook Lochristi zal aan deelnemen.  Als we met z’n allen een aantal tegels vervangen door gras, bloemen, bomen en geveltuintjes, dan maken we Lochristi terug een beetje klimaatvriendelijker én het is ook aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten.  Door als gemeentebestuur deel te nemen aan deze ludieke actie, brengen we het belang van ontharden onder de aandacht en kan iedereen via het platform z’n aantal vierkante meters ingeven.  Meer nieuws hierover zal snel volgen en wie nu reeds meer info wenst kan terecht op de site: www.vk-tegelwippen.be

Meer Om Te Ontdekken