FredericDroesbeke

Energielandschap 2050

Deel Dit Artikel

100% hernieuwbare energie tegen 2050

De gemeente Lochristi gelooft, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, de intercommunale Veneco en 24 andere steden en gemeenten uit de regio Gent in een toekomst waarin we onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.  Zo bouwen we aan een regio waarin we zoveel mogelijk lokale duurzame energie opwekken en genieten van zuivere lucht en een propere leefomgeving voor ons en onze kinderen.

Om over te stappen naar hernieuwbare, duurzame en betaalbare energie moeten we letterlijk plaats maken in ons landschap. Energie heeft altijd al ons landschap vorm gegeven: van oude wind- en watermolens tot ontbossing om hout te verbranden en de ontginning van turfplekken.
Ook hernieuwbare energie installaties zoals zonnepanelen, windturbines en biomassacentrales zijn heel zichtbaar in onze ruimte. Ruimte die in Oost-Vlaanderen beperkt is. Dus moeten we goed nadenken over de beste plekken voor die hernieuwbare energie. Bovendien vraagt de energietransitie heel wat investeringen op relatief korte tijd. Om onze beperkte middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, hebben we een goed doordacht plan nodig.

Een energievisie maak je niet alleen

Door in te zetten op hernieuwbare energie bewijzen we niet alleen het klimaat een dienst, maar zorgen we er ook voor dat we een stuk minder afhankelijk worden van het buitenland voor onze energiebevoorrading.
We moeten ambitieus, maar ook realistisch zijn.  Er liggen ontzettend veel kansen die een win-win kunnen betekenen voor iedereen.
De provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de intercommunale Veneco en 25 steden en gemeenten in de ruime regio rond Gent (waaronder dus ook Lochristi) aan het energielandschap.  Ook andere stakeholders zoals projectontwikkelaars van hernieuwbare energie, energiecoöperaties, bedrijfsleden, andere overheden en professionelen worden betrokken in het project.

Het ambitiekader

De afgelopen maanden werden de ambities van het Energielandschap scherp gesteld.  De verschillende projectpartners kregen hiervoor inspiratie van het burgerpanel.  De ambitie is om zo veel mogelijk CO2 te besparen door in te zetten op 100% hernieuwbare energie tegen 2050. Daarbij kijken we niet alleen naar energieproductie en -besparingen, maar ook naar opslag in bijvoorbeeld batterijen en omslag naar andere energievormen. Het gaat zowel over elektriciteit, warmte en koelte als energie voor transport.
Naast deze hoofdambitie is er een set aan nevenambities. Zo houden we rekening met de landschappelijke draagkracht van de regio en creëren we maximale ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde.

Op woensdag 31 mei 2023 werd het ambitiekader ondertekend door alle deelnemende steden en gemeenten, de provincie Oost-Vlaanderen en Veneco.

Nu het ambitiekader ondertekend is, kijken we naar toekomstscenario’s.  Het kan het energielandschap in de regio rond Gent eruit zien ? Hierbij zullen opnieuw projectontwikkelaars en professionele actoren betrokken worden.  Na verschillende workshops met de partners en stakeholders komen we dan tot de ruimtelijke regionale energievisie en wordt er werk gemaakt van een actieprogramma om de visie samen met alle stakeholders werkelijk te gaan realiseren.

Meer Om Te Ontdekken