FredericDroesbeke

Een hondenlosloopweide in Lochristi

honden_1

Deel Dit Artikel

In het verkiezingsprogramma van Open Vld Lochristi, was het inrichten van een hondenlosloopweide één van de actiepunten.  Zowel voormalig schepen van dierenwelzijn, Janine Stadeus (opgevolgd sinds 01 januari 2022 door Tom De Grauwe) als ikzelf kregen vaak vragen hierover.  In eerste instantie hadden we de idee om zo’n losloopweide voor honden te integreren in het nieuwe Wonderwoud, maar na onophoudelijk aandringen bij het Agentschap Natuur en Bos, hebben we vandaag geen zekerheid dat dit wordt voorzien in de eerste fase.
Vandaar dat we op zoek gingen naar een nieuwe locatie waar we dit op korte termijn kunnen realiseren. En zo kwamen we bij de terreinen naast de kerk van Hijfte uit.  

Zowel het akkerland (5.300m² groot) als de parking naast de
onthaalzone van de kerk, zijn eigendom van de gemeente en zijn uiterst geschikt
om hier een groenzone met natuurlijke speelelementen voor de buurt in combinatie met een afgebakende hondenlosloopweide in te richten.  Op maandag 25 april 2022, staat de aanstelling van een ontwerper voor het inrichtingsplan voor de omgeving van Hijfte-kerk op de agenda van de gemeenteraad.  De opdracht voorziet in de opmaak van een inrichtingsplan voor:
– de buurtgroenzone, met een geïntegreerde, afgebakende hondenlosloopzone
– het ontharden en opnieuw aanleggen van de parking, met de mogelijkheid om dit in een latere fase uit te voeren
– de onthaalzone voor de kerk, met de mogelijkheid om ook deze in een aparte fase uit te voeren.

Zoals steeds, zullen we ook hierbij maximaal rekening houden met de wensen van de inwoners van Hijfte.  Er zal via een participatietraject gepolst worden naar de noden en verwachtingen uit de buurt en op basis hiervan, zal de ontwerper een eerste ontwerpplan opmaken.  Specifiek voor de hondenlosloopweide, zullen we ‘experten’ zoals gedragstherapeuten en bezoekers van zo’n losloopzones bevragen want zo een zone is veel meer dan een afgebakend terrein.  Honden moeten kunnen snuffelen, spelen, graven, hebben nood aan verschillende ondergronden, eventueel een waterpartij,… De tips en ervaringen van deze experten bij de opmaak van de plannen zijn cruciaal. 
Na de opmaak van het ontwerpplan (ook wel praatplan genoemd), zal dit worden toegelicht aan de inwoners van Hijfte en de experten en zullen de suggesties en opmerkingen hierop worden verwerkt in een definitief plan.  Eens dit plan klaar is, kan er een draaiboek voor de werken worden opgemaakt, kunnen de richtprijzen voor het uitvoeren van de werken worden opgevraagd, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd en kunnen we de werken inplannen in het budget. 
De prioriteit ligt momenteel bij de aanleg van de buurtgroenzone als een natuurlijk speelterrein met een afgebakende hondenlosloopweide, vandaar dat voorzien wordt om – afhankelijk van de budgetten – de aanleg van de parking eventueel in een latere fase uit te voeren.

De viervoeters van Lochristi en de inwoners van Hijfte mogen al beginnen dromen van een mooi ingerichte groenzone.  Wij houden jullie sowieso verder op de hoogte !
WOEF !

Meer Om Te Ontdekken

Lokale Economie en Middenstand

Lochristi neemt deel aan ‘Maand van de Markt’

Een bruisende ontmoetingsplaats Lochristi omarmt de wekelijkse markt en z’n marktkramers met open armen.  Op dinsdagochtend zijn onze marktkramers wekelijks vroeg aan het werk om

Mobiel
Milieu, Duurzaamheid & Energie

Mobiel energiehuis in Lochristi

Door het ondertekenen van ‘Het Europees Burgemeestersconvenant’, ging het gemeentebestuur het engagement aan om de CO2-uitstoot in onze gemeente met 40% te reduceren tegen 2030.