FredericDroesbeke

Energielandschap 2050

100% hernieuwbare energie tegen 2050 De gemeente Lochristi gelooft, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, de intercommunale Veneco en 24 andere steden en gemeenten uit de regio Gent in een toekomst waarin we onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.  Zo bouwen we aan een regio waarin we zoveel mogelijk lokale duurzame energie opwekken en genieten van zuivere […]

De 7 treurende eiken

17 december 2021, de dag dat Zeveneken z’n eiken terug kreeg. Na de ingrijpende werken in Zeveneken, werden op 17 december 2021, 7 nieuwe, flink uit de kluiten gewassen inheemse zomereiken aangeplant in Zeveneken.  Bij de opmaak van de plannen en het uitvoeren van de werken, werden kosten noch moeite gespaard om deze eiken alle […]

Na het Koospoelbos, heeft Lochristi nu ook een ‘Bois de Vivre’.

Op bezoek bij Femke en Niels, een aangename kennismaking. Een aantal weken geleden, ging ik op bezoek bij Femke en Niels.  Het was eigenlijk Femke’s vader, Wim, die me op de hoogte had gebracht van het prachtige initiatief dat Femke en Niels hadden genomen. Femke groeide op in Lochristi, in de Lichtelarestraat en heeft dus […]

Lochristi doet mee: ‘Het Vlaams Kampioenschap TEGELWIPPEN’

Het LEKP (Lokaal Energie en Klimaatpact) Op 30 augustus 2021 besliste de gemeenteraad om het lokaal energie- en klimaatpact te ondertekenen.  Hiermee engageren we ons om bepaalde doelstellingen te behalen binnen 4 verschillende werven: vergroening, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en water.  Door het ondertekenen van dit pact kunnen we rekenen op extra financiële middelen van […]

“Elk een boom” is alweer een geweldig succes!!

Het gemeentebestuur engageerde zich om tegen 2030 één extra boom aan te planten per inwoner in Lochristi.  Dat betekent dus concreet dat we de komende jaren nog zo’n 23.000 extra bomen willen aanplanten in onze gemeente.  Een groot deel van de oppervlakte in onze gemeente bestaat uit private tuinen waar vaak nog veel ruimte is voor […]

Elk een boom 2022

Ook dit jaar kunnen de inwoners van Lochristi terug een gratis boom of 3 struiken reserveren om in hun eigen tuin te planten. In 2018 werd de actie ‘Elke een Boom’ voor het eerst georganiseerd en het was  meteen een fantastisch succes.  Zo’n 15% van onze inwoners plaatste een reservatie en dit zorgde voor 571 extra bomen, 1.779 […]

Lochristi en Wachtebeke ondertekenen het ‘Lokaal Energie- en Klimaatpact’

Minister Bart Somers lanceerde een lokaal energie- en klimaatpact om de globale klimaatuitdagingen op lokaal niveau aan te pakken.  Het college van burgemeester en schepenen nam op 1 juli 2021 reeds principieel de beslissing om het pact te ondertekenen en tijdens de gemeenteraad van 30 augustus 2021 werd deze beslissing bekrachtigd. De effecten van de […]

Mobiel energiehuis in Lochristi

Mobiel

Door het ondertekenen van ‘Het Europees Burgemeestersconvenant’, ging het gemeentebestuur het engagement aan om de CO2-uitstoot in onze gemeente met 40% te reduceren tegen 2030. Dat is een heel ambitieuze doelstelling, maar als we samenwerken met onze ondernemers, onze verenigingen, de land-en tuinbouwers en al onze inwoners, dan kunnen we er voor zorgen dat ook […]

Geboortebomen in Lochristi

Geboortebomen in Lochristi

Op zaterdag 19 februari 2022 werden er alweer 42 geboortebomen aangeplant in Lochristi. Er werden in 2021 maar liefst 178 kindjes geboren in Lochristi, en de kersverse ouders kregen begin januari de kans om een geboorteboom te reserveren. Onze groenambtenaar maakte vooraf een selectie van verschillende inheemse boomsoorten waaruit de ouders konden kiezen. Op deze […]